Regulamin

Regulamin Willa Pienińska

 1. Goście pensjonatu korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników obiektu.
 2. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 14.00 i kończy o godz. 10.00 ostatniego dnia pobytu.
 3. Wyżywienie nie jest wliczone w pobyt.
 4. Płatność za pobyt nie podlega zwrotowi w przypadku skrócenia pobytu.
 5. W przypadku anulacji przez klienta w terminie krótszym niż 14 dni przed planowanym przyjazdem wpłacona zaliczka przepada w całości na rzecz pensjonatu „Willa Pienińska”.
 6. Dopuszcza się trzymaniu psów na terenie pensjonatu pod warunkiem, że posiadają aktualne szczepienia obowiązkowe i są prowadzone na smyczy. Zabrania się pozostawienia psów bez opieki.
 7. Na terenie pensjonatu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi do tego miejscami.
 8. Zabrania się wnoszenia do pokoi nart, butów innego wyposażenia, jak również chodzenia w butach narciarskich po obiekcie. Pensjonat posiada wydzielone pomieszczenia, gdzie sprzęt narciarski można przechowywać.
 9. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 6.00 rano.
 10. Goście Pensjonatu „Willa Pienińska” ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w pokojach. Szkoda oznacza zarówno zniszczenie/uszkodzenie elementów wyposażenia pokoju jak ich utratę.
 11. Gość powinien zawiadomić właścicieli o wystąpieniu szkody w pokoju bądź też o jej stwierdzeniu.
 12. Goście zobowiązani są przechowywać klucz do pokoju z należytą starannością. W przypadku jego utraty, Goście zostaną obciążeni kosztami wyrobienia nowego klucza.
 13. „Willa Pienińska” nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdu należącego do Gościa, jak również za rzeczy pozostawione w pokojach.
 14. Parking udostępniony gościom jest monitorowany i bezpłatny.

Wszelkiego rodzaju uwagi lub niedopatrzenia prosimy zgłaszać u właścicieli.

Dziękujemy za uwagę i życzymy Państwu udanego pobytu w naszym Pensjonacie.Napisz do nas